การดูทีวีด้วย Siamovie
Siamovie1.jpg
ฟังเพลงออนไลน์ ดูทีวีสด
ชื่อโฮมเพจ
ลงชื่อผู้ใช่
ใส่รหัสผ่าน
คลิกเข้าใช้งาน
หลังจากนั้นจะมีหน้าต่างขึ้นมาถามว่า ต้องการให้เครื่องนี้จำชื้อและรหัสผ่านนี้ไว้ หรือไม่
Siamovie2.jpg
คลิก Yes  เมื่อต้องการให้จำ คลิก No  เมื่อไม่ต้องการให้จำ
หลังจากนั้นให้ท่านคลิกรายการที่ต้างการชม
Siamovie3.jpg
ต่อจากนั้นก็จะมีหน้าต่างเพื่อให้ท่าน คลิกเริ่มเล่น